INT. GMB MEDISCHE OPVANG

GMB MEDISCHE OPVANG
De vrijwilligers van de GMB Medische Opvang hebben naast
het geven van eerste hulp op de baan de volgende taken:
* Beheer materialen / verband / medicijnen

* Samenstellen van werkafspraken en handleidingen in overleg met de overige vrijwilligers
* Scholing en bijscholing o.a. helm afnemen en "planken"
* Voorstellen van activiteiten
* Verantwoordelijk voor onderhoud & schoonmaken van de MMO/Ambulance
* Representieve taken en PR Activiteiten

Eerste hulp bij  (motorsport) evenementen